Welkom op de Escaperoom website van DelftEscape!
Oude Delft 205A, 2611HD Delft. +31 (0) 15 888 1062

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

DelftEscape, gevestigd aan Oude Delft 205A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@delftescape.nl
Oude Delft 205A
015 888 1062

Persoonsgegevens die wij verwerken
DelftEscape verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DelftEscape verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :


– ras (via de souvenirfoto)

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@delftescape.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DelftEscape verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Wettelijke bewaarplicht

Geautomatiseerde besluitvorming

DelftEscape neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DelftEscape) tussen zit. DelftEscape gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:
– Klantafspraken, NAW-gegevens, worden opgeslagen om de reservering te kunnen voltooien, _ iDeal betalings- provider, gegevens over de transactie worden hier vastgelegd tijdens een betaling
– Facebook, teamfoto wordt op Facebook geplaatst tenzij hier geen toestemming voor wordt verleend.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DelftEscape bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en maximaal 7 jaar.

In onderstaand overzicht kunt u zien hoe lang wij welke gegevens van u opslaan.

Informatie

Verwerkingsdoeleinde

Bewaartermijn

(Bedrijfs-) Naam

Identificatie/ Factuur

7 jaar

Adres/woonplaats

Identificatie

7 jaar

Telefoonnummer

Contacteren reservering

7 jaar

Email

Bevestiging reservering/ factuur

7 jaar

Rekeningnummer

Betalingsverwerking

7 jaar

Teamfoto

Facebook / Email

Oneindig tot Facebook-account wordt opgeheven

Delen van persoonsgegevens met derden

DelftEscape deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst DelftEscape blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hieronder de derden met wie wij uw gegevens delen:
– Klantafspraken, NAW-gegevens, rekeningnummer worden opgeslagen om de reservering te kunnen

voltooien.
– iDeal, betalingsprovider, gegevens over de transactie worden hier vastgelegd tijdens een betaling
– Facebook, teamfoto wordt op Facebook geplaatst tenzij hier geen toestemming voor wordt

verleend.
– Arrangementen, NAW, email en telefoonnummer van de klant worden gedeeld om de reservering te kunnen plaatsen bij de partijen waarmee wij samenwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DelftEscape gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DelftEscape en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Tevens kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delftescape.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, op uw verzoek. DelftEscape wil uw er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DelftEscape neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@delftescape.nl of 015-8881062